تلاش «جرج سوروس» سرمایه‌گذار و بازرگان آمریکایی برای ماندن بریتانیا در اتحادیه اروپا

08 خرداد 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

جرج سوروس، از بنیانگذاران شورای اروپایی روابط خارجی می گوید خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا برای هر دو طرف زیان آور است.