تلاش «جرج سوروس» سرمایه‌گذار و بازرگان آمریکایی برای ماندن بریتانیا در اتحادیه اروپا

08 خرداد 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

جرج سوروس، از بنیانگذاران شورای اروپایی روابط خارجی می گوید خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا برای هر دو طرف زیان آور است.