برگزاری مراسم کریسمس در فرانسه در میان تدابیر ویژه امنیتی

03 دی 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

در آستانه برگزارى جشن های ويژه كريسمس در فرانسه، وضعيت اضطرارى اين كشور با بسيج نيروهاى امنيتى بیشتر در مقابل عبادت‌گاهها و مكان هاى توريستى تقويت شده است. به گفته نخست وزير فرانسه تهديدهای تروريستى در آن كشور همچنان جدى است.گزارش نیلوفر پورابراهیم