گل های رز در فرانسه

25 خرداد 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

کنوانسیون جهانی رز که توسط فدراسیون جهانی جوامع گل رز سازمان یافته، برای اولین بار در شهر لیون فرانسه برگزار شد.