تلاش رستوران سوری در پاریس برای کمک به هماهنگی پناهجویان با کشور میزبان

17 فروردین 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

یک پناهنده سوری رستورانی در پاریس باز کرده که هدفش نه تنها نشان دادن پیشینه فرهنگی و استعداد آشپزی جامعه پناهندگان به اروپاییان است، بلکه او قصد دارد با اینکار به پناهندگان کمک کند تا با کشورهای میزبانشان هماهنگ تر و یکپارچه تر شوند.