معترضان به برنامه های اقتصادی ماکرون در پاریس راهپیمایی کردند

01 مهر 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

هزاران نفر از معترضان به برنامه های اقتصادی امانوئل ماکرون رئیس جمهوری فرانسه روز شنبه در پاریس دست به راهپیمائی زدند. آقای ماکرون مصمم است با هدف بهبود وضعیت سرمایه گذاری،حمایت های قانونی از امتیازات کارگران را کاهش دهد، که به تظاهرات اتحادیه کارگری در آن کشور منجر شده است.