جلیقه زردها در فرانسه در شانزدهمین هفته متوالی علیه دولت تظاهرات کردند

11 اسفند 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

جلیقه زردها در فرانسه علیه سیاست های دولت امانوئل ماکرون روز شنبه برای شانزدهمین هفته متوالی تظاهرات کردند.