تجمع اعتراضی جلیقه زردهای فرانسه در چهاردهمین هفته برگزار شد

28 بهمن 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

معترضان فرانسوی موسوم به جلیقه زردها برای نخستین بار طی چهارده هفته برگزاری اعتراضات، تجمع خود را علاوه بر روز شنبه در روز یکشنبه نیز برپا کردند.