کنگره فرانسه وضعیت اضطراری را برای ۶ ماه دیگر تمدید کرد

31 تیر 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

یک هفته از حمله مرگبار نیس می‌گذرد ولی هنوز پرسش‌های بی‌پاسخ فراوانی وجود دارد و تردیدهایی نسبت به امنیت شهروندان فرانسوی ایجاد شده است. نیلوفر پورابراهیم از پاریس گزارش می‌دهد.