یک هواپیمای مسافربری با ۱۵۰ سرنشین در فرانسه سقوط کرد

04 فروردین 1394