دانشمندان فرانسوی در جستجوی روشی برای یافتن تمایل خودکشی در خلبان ها

04 خرداد 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

دانشمندان فرانسوی، امواج مغز خلبانان در موارد اضطراری را بررسی می کنند.اوایل فروردین، هواپیمای جرمن وینگز متعلق به خط هوایی لوفت هانزا که در مسیر بارسلونا دوسلدورف پرواز می کرد، بطور عمد و با تصمیم کمک خلبان که قصد خودکشی داشت ساقط شد.