مدرسه نقاشی دیواری در فرانسه

06 مرداد 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

یک مدرسه در شهر لیون فرانسه به دانش آموزان یاد می دهد که چطور در کشیدن نقاشی های دیواری بیرون از ساختمان تخصص پیدا کنند.