نگاهی به گردهمايى ساليانه سازمان مجاهدين خلق در حومه پاريس

19 تیر 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

گردهمايى ساليانه سازمان مجاهدين خلق در حومه شمالى پاريس برگزار شد. برخى از هواداران اين سازمان و تعدادى از چهره هاى سياسى كشورهاى اروپايى و آمريكايى در اين همايش شركت كردند. گزارش نیلوفر پورابراهیم