پنجاهمین سالگرد جنبش کارگری دانشجویی فرانسه با مطالباتی مشابه

12 اردیبهشت 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

در پنجاهمين سالگرد جنبش کارگری-دانشجويی فرانسه، فضای غالب بر اين کشور با وجود سکوت آشکار امانوئل ماکرون، رئيس جمهوری جوان و ميانه رو آبستن همان رويدادهايی ست که در ماه مه ۱۹۶۸ کشور فرانسه را به يک بحران عميق سياسی فرو برد.