اولین سفر رئیس جمهوری فرانسه به خاورمیانه؛ ابراز نگرانی از برنامه موشکی تهران

18 آبان 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

ایستادگی در برابر برنامه موشک بالستیک ایران و نفوذ تهران در خاورمیانه موضوع مورد بحث رئیس جمهوری فرانسه در سفر به ابوظبی نیز مطرح شده است.