برای پیشگیری از خطر فروریزی، صدها قفل از پل عشاق پاریس برداشته شد

13 خرداد 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

مقامات شهری پاریس صدها قفل را که توسط عشاق به نرده های پل پون دزاغ بسته شده بود، برداشتند. از ترس اینکه وزن این نشان های عشق ابدی، بنای این پل را که به قرن نوزده میلادی باز می گردد در خطر فروزیزی قرار دهد.