احضار نامزد حزب راست افراطی فرانسه در انتخابات توسط پلیس

06 اسفند 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

در فرانسه مارین لوپن رهبر حزب راست افراطی جبهه ملی و کاندیدای ریاست، برای تحقیقاتی درارتباط با شغل های ساختگی دستیارانش، از سوی پلیس فرانسه احضار شده است. گزارش نیلوفر پور ابراهیم