ماکرون با امضای پنج فرمان راه را برای اجرای تغییرات در قانون کار فرانسه هموار کرد

31 شهریور 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

امانوئل ماکرون، رئیس جمهوری فرانسه روز جمعه با امضای پنج فرمان ریاست جمهوری، راه را برای اجرای تغییرات در قانون کار کشورش هموار کرد. هدف از این اصلاحات، بهبود رشد اقتصادی فرانسه است.