جزئیاتی از حمله با چاقو در جنوب پاریس؛ مادر و دختر کشته شدند

01 شهریور 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه خاتمه پیدا کرده است.

جرالد کلمب، وزیر کشور فرانسه می گوید، بررسی سوابق مهاجمی که امروز در جنوب پاریس، مادر و خواهر خود را با چاقو به قتل رساند، نشان می دهد که او دچار اختلال روانی بوده است. به گفته آقای کلمب، نیروهای امنیتی فرانسه از پیش در جریان وضعیت بیماری او و گرایش همزمانش به نیروهای افراطی بوده اند.