تيراژ ميليونی شماره آينده شارلی ابدو

21 دی 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

نشریات لیبراسیون، لوموند و دیگر رسانه‌های فرانسه، به مجله فکاهی شارلی ابدو که روز چهارشنبه گذشته هدف حمله تروریستی قرار گرفت، برای چاپ شماره آینده آن در تیراژ میلیونی کمک می‌کنند. گزارش از بابک راد.