فرانسه از بازداشت رضا خندان، همسر نسرین ستوده ابراز تاسف کرد

16 شهریور 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

وزارت خارجه فرانسه در اقدامی کم سابقه به بازداشت رضا خندان، همسر نسرین ستوده، وکیل سرشناش مدافع حقوق بشر که او نیز زندانی است، ابراز تاسف کرده است.