موافقان و مخالفان شرکت در انتخابات ایران در پاریس مقابل هم قرار گرفتند

29 اردیبهشت 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

دوازدهمين دوره انتخابات رياست جمهورى براى ايرانيان خارج از كشور هم از اهميت بالايى برخوردار است. در حاليكه گروهى از ايرانيان از روز گذشته خود را به حوزه هاى راى گيرى در محل زندگى شان رسانده اند، گروهى ديگر در تجمع هاى اعتراضى به سياست هاى جمهورى اسلامى ايران شركت كرده اند. گزارش نيلوفر پورابراهيم