شماره ویژه مجله شارلی ابدو به مناسبت سالگرد حمله به این نشریه روی دکه رفت

16 دی 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

شماره ویژه هفته نامه طنز شارلی ابدو به مناسبت یکمین سالگرد حمله مرگبار به این نشریه پاریسی از امروز روی دکه های روزنامه فروشی ظاهر شد.طرح روی جلد آن شخصی با ریش است که لباس خون آلود بر تن داشته و اسلحه ای حمل می کند.