شماره ویژه شارلی ابدو به مناسبت سالگرد حمله به دفتر آن نشریه

16 دی 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

در نخستین سالگرد حمله تروریستی به دفتر نشریه فرانسوی شارلی ابدو در پاریس، شماره ویژه این هفته نامه طنز روز چهارشنبه منتشر شد که طرح روی جلدِ آن، تصویر فردی با ریش و لباس آغشته به خون است که اسلحه ای روی دوشش دارد.