بزرگداشت جانی هالیدی در پاریس

18 آذر 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

در پاریس، امروز صدها هزار نفر در مراسم بزرگداشت جانی هالیدی، خواننده فقید راک فرانسوی شرکت کردند. امانوئل ماکرون، رئیس جمهوری فرانسه که خود را از طرفداران پر و پا قرص جانی هالیدی می خواند سخنران اصلی این مراسم بود.