مخالفت دادگاه پاریس برای محاکمه معترضان «برهنه» در کلیسای نوتردام

19 شهریور 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

دادگاهی در پاریس حاضر به رسیدگی به پرونده علیه نه نفر از اعضای گروه فمینیستی «فمن - Femen» که در کلیسای نتردام اقدام به برهم زدن مراسم کرده بودند نشد. آنها در اعتراض به مخالفت کلیسای کاتولیک با ازدواج همجنسگرایان، در کلیسا برهنه شده بودند.