تجلیل از پنجاه سال فعالیت ِدیوید بوئی در پاريس

10 اسفند 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

نمایشگاه «دیوید بوئی ایز» DAVID BOWIE IS که سه شنبه سوم ماه مارس در پاریس افتتاح می‌شود تجلیلی است از پنجاه سال فعالیت ِدیوید بوئی، خوانندهء غیر متعارف بریتانیایی. گزارش از نازنین پایدار.