انتخابات ریاست جمهوری فرانسه از نگاه مسلمانان فرانسوی

26 فروردین 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

در فرانسه همزمان با نزدیک شدن موعد برگزاری انتخابات ریاست جمهوری مسلمانان در آن کشور موجی از احساسات ضد و نقیض را تجربه می کنند. برخی از آنها می گویند، رقابت نامزدها تحقیر آنها را در برداشته است.