حزب محافظه کار در انتخابات منطقه ای فرانسه از راستی های افراطی پیشی گرفت

23 آذر 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

یکماه پس از حملات تروریستی توسط تروریستهای افراطگرای اسلامی در پاریس که موجب برانگیختن احساسات ضد مسلمانان در فرانسه و غرب شد، حزب محافظه کار جمهوریخواه فرانسه بر اساس نتایج اولیه انتخابات منطقه ای آن کشور بر حزب دست راستی جبهه ملی و ضد مهاجران پیشی گرفت.