گزارش نیلوفر پورابراهیم از انتخابات ریاست جمهوری فرانسه؛ چهار روز مانده به انتخابات

30 فروردین 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

شمارش معکوس انتخابات رياست جمهورى فرانسه آغاز شده و نامزدهاى انتخاباتى فعالیت های تبلیغاتی شان را گسترش و سرعت داده اند. تازه ترين نظرسنجی ها می گویند، از ١١ نامزد رياست جمهورى در اين كشور، ۴ نفر تقریبا به یک اندازه شانس راه یابی به دور دوم اين رقابت حساس را دارند. گزارش نيلوفر پورابراهيم