دور نخست انتخابات ریاست جمهوری فرانسه

03 اردیبهشت 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

روز سرنوشت‌ساز در فرانسه فرا رسید و مردم این کشور از ساعاتی قبل برای انتخاب رئیس جمهوری آینده فرانسه پای صندوق های رای رفته اند. انتخاباتی که نه تنها سرنوشت فرانسه بلکه سرنوشت اتحادیه اروپا نیز به نتیجه آن بستگی دارد.