شیرینی های اکلرِ کلاسیک دوباره در پاریس رایج شده اند

29 دی 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

شیرینی های اکلرِ کلاسیک دوباره در پاریس رایج شده اند. اکنون شیرینی پزان ماهرِ فرانسوی با نو آوری و افزودن مزه های جدید به این شیرینی ها، به آنها رنگ و طعمی تازه داده اند.