رقابت های نامزدهای جناح راست فرانسه برای انتخابات سال آینده این کشور

14 آبان 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

در فرانسه دومین مناظره تلویزیونی هفت نامزدِ جناح راست فرانسه، برای گزینش کاندیدای آن در انتخابات ریاست جمهوری، دیشب برگزار شد. وضعیت پناهجویان و مبارزه با تروریسم و تعامل با کشورهای عربی از محورهای این مناظره بود. گزارش نیلوفر پورابراهیم