مراسم هفتادمین سالگرد پیروزی متفقین در جنگ جهانی دوم

17 خرداد 1393