هشدار جان کری نسبت به ماهیگیری های غیرقانونی در اقیانوس ها

17 آذر 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

وزیر خارجه آمریکا میخواهد مدیریت اقیانوسها بهترشود. جان کری که روز ۳شنبه در یک گردهم آیی در حاشیه نشست تغییرات اقلیمی در فرانسه صحبت میکرد ماهیگیری های غیرقانونی با تورهای دائماً باز را خطری جدی برای اقیانوسها و آبزیان دانست.