هفته مد پاریس - شانل

19 تیر 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

در هفته مد لباسهای پائیزه – زمستانه پاریس، کلکسیون جدید شانل در نمایشی که مثل صحنه یک نمایش ساخته و تزئین شده بود، درخشید.