غار پوندارک در جنوب فرانسه

22 فروردین 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

سفر می کنیم به ماقبل تاریخ موقعی ایکه انسان ها برای رفع گرسنگی به شکار می رفتند و یا حیوانات وحشی برای رفع گرسنگی خود انسان ها را شکار می کردند در غاری در جنوب فرانسه بازدیدکنندگان با نحوه زندگی انسان های ماقبل تاریخ اشنا می شنوند گزارشی از امید رهنورد