فرانسه ممنوعیت استفاده از مایوی اسلامی را برداشت

05 شهریور 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

شورای دولتی فرانسه در پاریس بخشنامه ممنوعیت استفاده از بورکینی یا مایو اسلامی در سواحل جنوبی فرانسه را ملغی کرد. این شورا، بالاترین مرجع قضایی رسیدگی به تصمیمات دولتی و اداری در فرانسه است. گزارش نیلوفر پورابراهیم