ادامه ماجرای ممنوعیت و رفع ممنوعیت استفاده از مایوی اسلامی در فرانسه

06 شهریور 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

علیرغم رای دیوان عالی اداری فرانسه مبنی بر لغو بخشنامه ضد بورکینی در شهر ویل نُو لُبه، تعدادی از شهرداران شهرهای جنوب فرانسه اعلام کرده اند که به اعمال بخشنامه مشابه ادامه می دهند. پس از اعلام این رای نخست وزیر فرانسه بورکینی را نماد اسلام مرگبار و واپسگرا خواند. گزارش نیلوفر پور ابراهیم