امضای توافقنامه میان فرانسه و بریتانیا برای مقابله با بحران مهاجران غیرقانونی

29 مرداد 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

وزیر کشور فرانسه و همتای بریتانیایی اش روز پنجشنبه توافقنامه هایی برای رسیدگی به بحران مهاجران غیر قانونی در شهر کاله فرانسه امضا کردند. این توافقِ همکاری برای جلوگیری از عبور غیر قانونیِ پناهجویان از «یورو تونل» برای رسیدن به بریتانیا است.گزارش نیلوفر پورابراهیم