صالح عبدالسلام از رهبران حملات تروریستی پاریس رسما تفهیم اتهام شد

09 اردیبهشت 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

صالح عبدالسلام از رهبران حملات تروریستی پاریس رسما در دادگاهی در فرانسه به قتل، آدم ربایی و استفاده از بمب و سلاح مرگبار متهم شد. صالح عبدالسلام مراکشی تبار روز چهارشنبه در دادگاه حضور یافت و قاضی حکم داد که وی تا یک ماه آینده در سلول انفرادی نگهداری شود.