رژه و جشن روز ملی در فرانسه

24 تیر 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

فرانسه با برگزاری مراسم ویژه رژه نظامی در پاریس به استقبال جشن های روز ملی این کشور موسوم به روز باستیل رفت. جان کری وزیر خارجه آمریکا مهمان افتخاری این مراسم بود. گزارش نیلوفر پورابراهیم