مراسم سالروز «فتح قلعۀ باستيل» در فرانسه

23 تیر 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

فرانسوی ها ۱۴ ژوئيه سالروز « فتح قلعۀ باستيل» را جشن گرفتند. ۲۲۹ سال پيش در چنين روزی پاريسی با باز کردن درهای قلعۀ قرون وسطايی باستيل، که دولت وقت فرانسه از آن به عنوان زندان استفاده می کرد، زمینه انقلاب کبير فرانسه را پايه گذاری کردند.