۳۱ قطعه نقاشی فاخر و بی صاحب که توسط ارتش نازی به غارت رفته بود

12 بهمن 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

موزۀ لوور پاريس در جستجوی يافتن صاحبان قانونی گنجينه های هنری ای است که در دوران جنگ جهانی دوم توسط ارتش نازی به غارت رفته اند. اين آثار شامل ۳۱ قطعه نقاشی از استادان بزرگ جهان است.