اعتصاب یک هفته ای خلبانان خطوط هواپیمایی ایرفرانس / KLM

25 شهریور 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

اعتصاب یک هفته ای خلبانان خطوط هواپیمایی ایرفرانس / KLM از امروز دوشنبه آغاز شد. ایر فرانس در صفحه وب سایت خود اعلام کرد ، انتظار دارد ، تنها حدود نیمی از پروازهایش در روز دوشنبه انجام شود