اعتصاب هزاران کارمند شرکت هواپیمایی ایرفرانس به دستمزد پائین

03 اسفند 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

هزاران تن از کارکنان خطوط هواپیمایی ایرفرانس در اعتراض به دستمزد پائین، اعتصاب کردند و در محلِ دفترِ مرکزی این هواپیمایی در شمال پاریس، دست به تظاهرات زدند.