فرانسه ‌می‌خواهد در یک ماه آینده چهار میلیون نفر دیگر را علیه کرونا واکسینه کند

30 دی 1399