فرانسه همچنان درگیر شیوع گسترده کرونا در دو شهر بزرگ خود است

26 شهریور 1399
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.