فراخوان شورای هماهنگی راه سبز امید برای «تغییر سرنوشت»

11 بهمن 1390
بشنوید
فراخوان شورای هماهنگی راه سبز امید برای «تغییر سرنوشت»
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

شورای هماهنگی راه سبز امید، تشکیلات نزدیک به میرحسین موسوی در خارج از ایران، در بیانیه ای که امروز صادر کرد، از حامیان جنبش سبز خواست در سالگرد آغاز حبس خانگی میرحسین موسوی و مهدی کروبی در روز ۲۵ بهمن، برای اعتراض، به خیابان ها بیایند. گزارش از آرش سیگارچی.