فراخوان اخوان المسلمین برای تظاهرات جمعه شهدا

01 شهریور 1392
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

اخوان المسلیمن از هواداران خود خواسته بود ، امروز که آن را جمعه شهدا می خواند ، در سطح وسیعی در خیابان های قاهره حاضر شوند. با این حال ، از برگزاری اعتراض های گسترده ای که اخوان المسلیمن در انتظارش بود ، امروز ، در قاهره خبری نبوده است. اما ، گروهی از هواداران محمد مرسی رئیس جمهوری برکنار شده مصر در قاهره تجمع کردند.