فقیر کیست؟

25 مهر 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

به نظر شما خط فقر در ایران چقدر است و چه کسی فقیر محسوب می‌شود؟